Studenten lenen

Studenten lenen, de basisbeurs

Als student kom je in aanmerking voor een basisbeurs de hoogte van de basisbeurs is afhankelijk van het al dan niet thuis wonen. In principe lenen studenten de basisbeurs d.w.z. indien niet binnen 10 jaar een studie wordt afgerond wordt de basis beurs omgezet in een lening die dient te worden afbetaald. Slaag je er wel in binnen 10 jaar de opleiding succesvol af te ronden dan is de basisbeurs een gift geworden en ben je wat betreft de basisbeurs schuldenvrij. De basisbeurs ligt tussen de 72,39 en 236,22 Euro per maand.

Studenten lenen, aanvullende beurs

Een deel van de studenten komt naast de basisbeurs in aanmerking voor een aanvullende beurs. Deze beurs is in het kader van de studiefinanciering en moet aangevraagd worden bij de IB-groep. Of je wel of niet in aanmerking komt voor een aanvullende beurs alsmede de hoogte hiervan is afhankelijk van de inkomenssituatie van je ouders en het totaal aantal studerende broers en zussen die een aanvullende beurs ontvangen. De aanvullende beurs ligt tussen de 294,89 en 314,02 Euro per maand.

Studenten lenen, rentedragende studenten lening

Veel studenten lenen naast hun basis- en aanvullende beurs. Je kunt in het kader van de studiefinanciering lenen bij de IB-groep. Deze studentenlening kent niet dezelfde afhankelijkheden als de basis of aanvullende beurs. De lening dient na afstuderen te worden terugbetaald en kenmerkt zich door een relatief lage rente. Over 2007 gold een gemiddeld tarief van 3,7 procent.

Studenten lenen, rood staan op de bank

Veel studenten lenen door de mogelijkheid die banken geven op de speciale studentenrekening rood te mogen staan. Een dergelijke vorm van lenen is bijzonder makkelijk omdat je er niets voor hoeft aan te vragen. Veelal krijg je indien je de studiefinanciering over de bankrekening laat lopen automatisch de mogelijkheid duizend euro rood te staan. Deze vorm van lenen is echter bijzonder duur. Rood staan op de rekening courant kent over het algemeen een bijzonder hoge rente vergoeding. Eigenlijk is een rekening courant krediet alleen geschikt om kortstondige liquiditeitsproblemen te overbruggen. In de praktijk staan studenten echter vaak gedurende het hele jaar tegen de limiet aan. In deze gevallen kan veel beter een echte studentenlening worden afgesloten.

Studenten lenen, studentenlening bij banken en kredietverschaffers

Bijzonder veel studenten zien zich vroeg of laat gedwongen een studentenlening af te sluiten. Meer dan de helft van alle studenten lenen vroeg of laat bij een bank om hun financiële ruimte te vergroten. Banken en overige kredietverschaffers zijn vaak welwillend in het lenen van geld aan studenten gezien de toekomst verwachting die ze hebben.

Studenten lenen, kopen op afbetaling

Een student is ook maar een mens. Een bijzonder laagdrempelige manier om indirect geld te lenen is kopen op afbetaling. Via Wehkamp en dergelijke kan een student lenen door de benodigde spullen als computers, televisie, kantoorinrichting etc. aan te schaffen en gebruik te maken van de maandelijkse afbetalingsregeling. Ook deze vorm van lenen is bijzonder laagdrempelig. Veel studenten lenen op deze manier zonder door te hebben dat kopen of afbetalen één van de duurste vormen van geld lenen is.

Studenten lenen noodgedwongen

Vaak wordt gezegd dat mensen die geld lenen beter met geld moeten leren omgaan. En alhoewel dit voor veel studenten waarschijnlijk ook wel zal opgaan is de stelling studenten lenen noodgedwongen wat mij betreft een juiste. De hoogte van de totale studiefinanciering is simpelweg te laag. College geld, studieboeken, een hoge huur en normaal levensonderhoud noodzaakt studenten vroeg of laat geld te lenen. Het feit dat het overgrote gedeelte van de studiefinanciering een prestatiebeurs is geeft de gemiddelde student ook minder gelegenheid geld bij te verdienen. Als de overheid zijn huidige beleid dan ook blijft voortzetten zal het aantal studenten dat leent voorlopig nog wel blijven stijgen.

Studentenleningen.

studenten lenen steeds meer.

Geld lenen kost geld
disclaimer | privacy | © 2019 | duswel.net | sitemap