geldleningen bij het BKR geregistreerd

Met de BKR gegevens krijgt een kredietverstrekker inzicht in wat u al aan geld leningen en kredietfaciliteiten heeft lopen en of er met het aflossen van de lening problemen zijn of zijn geweest. Het nobele doel van het BKR is de consument tegen zichzelf te beschermen in de zin dat deze niet meer geld leent of kredieten aangaat dan ze zich financieel kan veroorloven.

Of dit voor iedere kredietverschaffer nu werkelijk de reden is dat ze lid zijn van het BKR is zeer de vraag. Door inzage in uw BKR gegevens kan de kredietgever zichzelf beschermen tegen het aangaan van een te groot risico van wanbetaling als zij u een krediet of lening verstrekt. Een negatieve BKR registratie of negatieve BKR toetsing resulteert vaak in het afwijzen van de lening aanvraag of in het verhogen van de rente. Dit laatste is toch een typisch geval van eigenbelang en niet het belang van de consument.

 Leningen met BKR registratie

Voor wie is die lening met BKR registratie eigenlijk.

Geld lenen kost geld
disclaimer | privacy | © 2019 | duswel.net | sitemap