Leningen met BKR Code

In de meeste gevallen gaat geld lenen gepaard met een BKR registratie. Het BKR in Tiel registreert leningen en krediet die afgesloten zijn bij aangesloten deelnemers van het BKR. De deelnemers hebben de verplichting om de gegevens van een afgesloten lening door te geven aan het BKR en maken op hun buurt weer gebruik van het BKR door bij een lening aanvraag een BKR toetsing te doen. Een mogelijke uitkomst van een BKR toetsing kan zijn dat er bij een oude lening betalingsproblemen zijn geweest en wat blijkt uit een zogenaamde BKR code.

Het BKR maakt ter classificatie gebruik van verschillende BKR codes:

BKR code A

Een BKR code A betekend dat er op een lening een achterstandsmelding is gegeven door de kredietgever. De bij het BKR aangesloten kredietgevers zijn verplicht om u van te voren te waarschuwen dat zij een achterstandsmelding bij het BKR zullen doen als er voor een bepaalt tijdstip niet betaald wordt. Deze achterstandsmelding resulteert in een BKR code A.

BKR code H

Een lening met BKR code A zal worden omgezet naar BKR code H zodra de betalingsachterstand is in gelopen. De H bij BKR code H staat voor Herstel een lening met code H is dus altijd een lening met code A geweest.

BKR bijzonderheidcodes

Behalve BKR code A voor betalingsachterstanden en BKR code H voor Herstel maakt het BKR ook nog gebruik van zogenaamde bijzonderheidcodes. Deze codes staan bekend als BKR code 1, BKR code 2, BKR code 3 en BKR code 4.

BKR Code 1

Bij een BKR code 1 is er sprake van een betalingsachterstand waarbij inmiddels een regeling getroffen is voor de nog openstaande lening.

BKR Code 2

Bij een BKR code 2 is het nog openstaande gedeelte van de lening opeisbaar gesteld.

BKR Code 3

Een BKR code 3 wordt gegevens als tweehonderd vijftig euro of meer op de schuld is afgeboekt.

BKR Code 4

Een BKR code 4 wordt gegeven als degene die de lening is aangegaan voor de kredietgever onbereikbaar is.

Bij de BKR code 1, code 2, code 3 en code 4 is de kredietgever niet verplicht om je van te voren te berichten over hun BKR melding. Bij BKR code A en BKR code H zijn ze dit wel verplicht.

Geld lenen kost geld
disclaimer | privacy | © 2019 | duswel.net | sitemap