Spaarhypotheek

Hypotheekvormen zijn bijzonder flexibel. Zo kiest u precies die hypotheek die het beste bij u past. Zowel nu als in de toekomst. De verschillen in de diverse hypotheevormen hebben vooral betrekking op de manier van aflossen en rente betaling.

Kenmerken van spaarhypotheek

Bij de spaarhypotheek spaart u het geld bij elkaar dat aan het einde van de looptijd voor de aflossing nodig is. Bij de spaarhypotheek ontvangt u een hoge fiscaal vrije rentevergoeding over het geld dat u spaart. Aan het eind van de looptijd of bij overlijden wordt de lening afgelost. De rentevergoeding over het spaardeel van het premiebedrag is gelijk aan de hypotheekrente. Stijgt deze, dan gaat ook de spaarrente omhoog en kan voor de nieuwe periode de spaarpremie omlaag. Andersom; daalt de hypotheekrente, dan krijgt u minder rente vergoed over het spaardeel en moet de premie omhoog. Op deze manier zijn de netto hypotheeklasten niet aan grote schommelingen onderhevig

Spaarhypotheek, gegarandeerde aflossing

De uitkering bij overlijden of op de einddatum is bij de spaarhypotheek gegarandeerd om de hypotheek te kunnen aflossen.

Spaarhypotheek, 100% aflossing is niet nodig

Bij de spaarhypotheek is een restschuld mogelijk van maximaal 100% van de executiewaarde van een woning. U betaalt dan wel rente over het totaalbedrag, maar een lagere premie omdat een lager bedrag verzekerd is. Aan het eind van de looptijd kunt u de restschuld voldoen uit de verkoop van het huis of een nieuwe hypotheek nemen voor het restbedrag.

Spaarhypotheek en premiestoring

U kunt bij aanvang van de hypotheek en gedurende de looptijd extra premiestortingen doen. Zo’n premiestorting leidt tot een lagere maandpremie.

Premiebetaling

Naast rente betaalt u premie voor de levensverzekering. Een gedeelte daarvan is bestemd voor de levensverzekering. Met de rest wordt het kapitaal voor de aflossing bijeengespaard. Bij overlijden van de verzekerde en aan het einde van de looptijd komt de verzekering tot uitkering.

Spaarhypotheel de looptijd

In verband met de fiscale vrijstelling is de looptijd minimaal twintig en maximaal dertig jaar.

Voor het afsluiten van een hypotheek wordt er een afsluitprovisie van 1% in rekening gebracht. In principe kunnen deze kosten worden meegefinancierd. Net als te betalen rente zijn ze voor de inkomstenbelasting fiscaal aftrekbaar. Rentebetalingen zullen maandelijks via uw betaalrekening worden voldaan.

Beleggingshypotheek

“ weinig risico; de spaarhypotheek. ”

Geld lenen kost geld
disclaimer | privacy | © 2019 | duswel.net | sitemap