Beleggingshypotheek

In het geval van een beleggingshypotheek wordt er tijdens de looptijd van uw hypotheek niet afgelost. Bij deze hypotheek vorm betaald u in plaats van aflossing premie waarmee een afgesloten kapitaalverzekering wordt betaald. Een gedeelte van deze betaalde premie is om een tegoed op te bouwen teneinde aan het eind van de looptijd van de hypotheek deze in zijn in eenmaal af te lossen.

Beleggingshypotheek risicoprofiel

Naar gelang uw gewenste risicoprofiel kunt u bij een beleggingshypotheek er voor kiezen met de ingelegde premie te sparen of te beleggen. Een combinatie van beide is ook mogelijk. In het geval van sparen loopt u geen enkel risico u weet precies waar u met uw hypotheek aan toe bent. Het in opgebouwde spaartegoed aan het einde van de looptijd is gelijk aan de hoogte van uw hypotheek. Kiest u ervoor uw premie geheel of gedeeltelijk te beleggen dan loopt u wel risico. Het opgebouwde tegoed kan aan het einde van de looptijd hoger zijn dan het hypotheek bedrag maar ook lager. Door de mogelijkheid sparen en beleggen te combineren kunt u in het geval van een beleggingshypotheek volledig zelf bepalen in hoeverre u risico wenst te lopen.

Beleggingshypotheek en uw pensioen

De beleggingshypotheek biedt de mogelijkheid een hoger tegoed op te bouwen dan noodzakelijk is voor het aflossen van de hypotheek. Gedurende de looptijd kunt u indien u dat wenst meer premie betalen bijvoorbeeld voor een pensioen. Ook kunt u ervoor kiezen aan het einde van de looptijd van uw beleggingshypotheek de hoofdsom niet direct af te lossen. Op deze manier kunt u profiteren van het feit dat u dan nog steeds rente ontvangt over het opgebouwde vermogen.

Overlijdensverzekering

Bij een beleggingshypotheek bouwt u met een deel van de premie een tegoed op. Het andere deel wordt aangewend voor een verplicht af te sluiten overlijdensrisicoverzekering. In het geval een van de hypotheekgevers overlijdt valt de verzekering vrij en wordt deze uitgekeerd. In de meeste gevallen werkt men met bedrag gelijk aan honderd tien procent van het beleggingstegoed. Indien gewenst kunt u een aanvullende overlijdensrisicoverzekering afsluiten die een hoger bedrag uitkeert.

Fiscaliteiten bij een beleggingshypotheek

Bij een beleggingshypotheek betaalt u rente. Deze rente is omdat er niet wordt afgelost gedurende de gehele looptijd van de hypotheek hetzelfde en volledig aftrekbaar. In het geval van een beleggingshypotheek is er dus sprake van maximaal fiscaal voordeel mede gezien het feit dat het opgebouwde vermogen en daarover behaalde rendement belastingvrij is.

Flexibel

De beleggingshypotheek is een uiterst flexibele hypotheekvorm. Op ieder door u gewenst moment kunt u de beleggingshypotheek aanpassen naar de dan voor u geldende situatie. U heeft ook de mogelijkheid tot extra premie stortingen of tot het tijdelijk stopen van premiestorting. Verder is de beleggingshypotheek uitstekend te combineren met allerlei verzekeringen zoals bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Beleggingshypotheek en rente

U kunt een variabele of vaste rentevorm afsluiten bij een beleggingshypotheek. In het geval van vaste rente kent u zekerheid maar betaald u meer rente. De keuze tussen variabel of vast is er een van gewenst risico.

Beleggingshypotheek

“ Beleggingshypotheek, niet geheel zonder risico; beleggingshypotheek. ”

Geld lenen kost geld
disclaimer | privacy | © 2019 | duswel.net | sitemap