Annuiteitenhypotheek

Samen met de levenhypotheek is de annuiteit een van de oudste hypotheek vormen. Bij de annuiteitenhypotheek betaalt u maandelijks een vast bedrag aan rente en aflossing. Dit bedrag is zo gekozen dat aan het eind van de looptijd de gehele lening is afgelost. In het begin bestaat het maandbedrag vrijwel geheel uit (fiscaal aftrekbare) rente; de netto aanvangslasten zijn bij een annuiteitenhypotheek dan ook laag. Gedurende de looptijd neemt het rentebestanddeel in het maandbedrag af en wordt het aflossingsdeel groter. Daardoor vermindert het fiscale voordeel en nemen de netto maandlasten toe.

Maximale hypotheekbedrag

De hoogte van het hypotheekbedrag is op de eerste plaats afhankelijk van het inkomen van de hypotheeknemer. Verder wordt de hoogte bepaald voor de stichtingskosten of executiewaarde. Bij nieuwbouw wordt meestal uitgegaan van de stichtingskosten (aankoop grond + bouwkosten). Bij bestaande huizen telt de executiewaarde (de opbrengst bij gedwongen verkoop). Veelal kan tot 100% van de stichtingskosten of 125% van de executiewaarde worden gefinancierd.

Nationale hypotheek garantie

Met de nationale hypotheek garantie kunt u, afhankelijk van uw inkomen, het huis dat u op het oog hebt, en de richtlijnen, zonder eigen geld 100% hypotheekgarantie krijgen en bovendien tegen een lagere rente een hypotheek afsluiten. Voorwaarden voor nationale hypotheek garantie

Looptijd bij een annuiteitenhypotheek

De looptijd van de hypotheek wordt in overleg met u vastgesteld. Er geldt een maximum van 30 jaar. Voor het afsluiten van een hypotheek wordt er een afsluitprovisie van 1 % in rekening gebracht. In principe kunnen deze kosten worden meegefinancierd. Net als te betalen rente zijn ze voor de inkomstenbelasting fiscaal aftrekbaar.

Extra aflossen bij de annuiteitenhypotheek

U mag op de hypotheek jaarlijks boetevrij tot 20% van de oorspronkelijke leensom aflossen.

Annuiteitenhypotheek

“ Annuiteitenhypotheek, een van de oudste hypotheek vormen de annuiteit. ”

Geld lenen kost geld
disclaimer | privacy | © 2019 | duswel.net | sitemap