Hypotheek

Ieder jaar worden er ongeveer vijfhonderdduizend hypotheken afgesloten. Het totaal bedrag aan hypotheekschuld bedraagt circa vijfhonderd miljard euro. Het afsluiten van een hypotheek is waarschijnlijk de belangrijkste financiële beslissing in je leven en desalniettemin is er geen enkel vak op school wat kennis over hypotheken bijbrengt. Voor iedereen en in het bijzonder voor starters is het van groot belang bewust te worden welke financiële gevolgen het afsluiten van een hypotheek heeft. Niet alleen op het moment van afsluiten, maar ook in het geval van stijgende rente, inkomensverandering en veranderende huizenprijzen. Voor een goed begrip kijken we eerst naar wat een hypotheek eigenlijk is.

Hypotheek? Wat is een hypotheek?

In praktische zin is een hypotheek een geldlening die u ooit een keer moet aflossen. Om een goed vergelijk tussen verschillende hypotheken mogelijk te maken benoemen we vier bestandsdelen van een hypotheek waar de meeste hypotheekvormen uit opgebouwd zijn:

Het afwegen van bovengenoemde factoren maakt het uiteindelijk mogelijk om de voor u beste hypotheek te bepalen. Is de beste hypotheek bepaalt dan kan worden overgegaan naar de beste hypotheekverstrekker. Dit is diegene die op het moment tegen de laagste prijs en gunstigste voorwaarden de door u gewenst hypotheekvorm aanbiedt. De beste hypotheekverstrekker is zeker niet voor iedere hypotheekvorm dezelfde en zal ook afhangen van het moment .

Hypotheek en hypotheekrente

Over het geld dat u leent betaald u rente. In verreweg de meeste gevallen is hypotheekrente het grootste deel van de maandlasten. De hoogte van de rente die u moet betalen is afhankelijk van de huidige marktrente en rentevast periode die u kiest. Hoe langer u de rente vast wilt leggen hoe hoger de hypotheek rente zal zijn.

Hypotheek tegen variabele rente

In het geval u een hypotheek tegen variabele rente afsluit wordt deze maandelijks, afhankelijk van de dan geldende marktrente, herzien. Als maatstaf hiervoor wordt vaak de euribor rente genomen. De variabele rente is normaal gesproken lager dan de op dat moment geldende rentes voor de diverse rentevast periodes. Een variabele hypotheekrente zal zeker in het begin lagere maandlasten met zich meebrengen. Het gevaar bestaat echter dat de marktrente gaat oplopen en daarmee ook uw hypotheeklasten.

Hypotheek tegen vaststaande rente

U heeft ook de mogelijkheid om bij uw hypotheekverstrekker de rente voor een langere termijn vast te leggen. Een langere periode betekend hogere hypotheekrente en dus hogere maandlasten. Daar staat tegenover dat u precies weet waar u de komende tijd aan toe bent en u niet verrast kan worden door een oplopende marktrente.

De keuze voor variabele rente of een rentevast periode is er één van welwillendheid om wel of geen risico te lopen. Historisch gezien zijn mensen die voor een variabele rente hebben gekozen goedkoper af dit zegt echter niets over de toekomst. Veel mensen kiezen toch voor meer zekerheid en zijn bereidt daar voor te betalen. De impact van rente verandering is overigens afhankelijk van de gekozen hypotheekvorm. Zo is bij de spaarhypotheek het netto effect van een rente verandering kleiner dan bij een beleggingshypotheek.

Hypotheek aflossen

De manier waarop u een hypotheek aflost is per hypotheekvorm verschillend. Om gebruik te maken van de maximale renteaftrek lossen de meeste hypotheekvormen niet direct af maar bouwen ze naast de hypotheek een vermogen op om aan het eind van de looptijd in één keer de hypotheek af te lossen. Deze vermogensopbouw kan door te sparen, (spaarhypotheek) te beleggen, (beleggingshypotheek) of een combinatie hiervan (de hybride hypotheek). Ook kunt u ervoor kiezen om geheel of gedeeltelijk niet af te lossen de zogenaamde aflossingsvrije hypotheek.

Hypotheek en overlijdensrisicoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering is bedoelt voor het geval u of uw partner komt te overlijden. De verzekering valt dan vrij en wordt gebruikt om de hypotheek geheel of gedeeltelijk af te lossen. De hoogte van de premie is van het volgende afhankelijk:

Hypotheek verzekeren van inkomsten

Om in geval van tegenslag toch de hypotheeklasten te kunnen blijven betalen kunt u zich verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en/of werkeloosheid. In beide situaties zult u geconfronteerd worden met een forse achteruitgang in inkomsten en kunnen de hypotheeklasten te hoog worden. Het wel of niet afsluiten van deze verzekering is een kwestie van risico inschatten en de bereidheid dit risico wel; of niet te willen lopen. De hoogte van de premie is ruwweg afhankelijk van dezelfde factoren als die bij de overlijdensrisicoverzekering.

Hypotheek

“ Wat is een hypotheek?, een geldlening die afbetaald moet worden !! ”

Geld lenen kost geld
disclaimer | privacy | © 2019 | duswel.net | sitemap