Hypotheek, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid

Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid

Zowel bij arbeidsongeschiktheid als bij werkloosheid krijgen de meeste mensen te maken met een forse terugval van hun inkomen. Deze terugval ligt gemiddeld op circa dertig procent. Een dergelijke achteruitgang zeker als het wat langer duurt kan voor betalingsproblemen van uw maandelijkse hypotheeklasten zorgen. Een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid en werkloosheid is een optie die u heeft bij het afsluiten bij een hypotheek.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

In Nederland zijn bijna 1 miljoen mensen geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt. De wetgeving op het gebied van arbeidsongeschiktheid is recentelijk verandert en resulteert in een lagere en kortere dekking in het geval iemand arbeidsongeschikt raakt. Arbeidsongeschiktheid kan langdurig zijn en voor financiële problemen zorgen. Teneinde uw woongenot veilig te stellen heeft u de mogelijkheid om bij uw hypotheek een gekoppelde arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Over de kosten van een dergelijke verzekering kan uw hypotheekadviseur u informeren. Van invloed zijn:

Werkloosheidsverzekering

U kunt zich ook verzekeren tegen de financiële gevolgen van onvrijwillige werkloosheid. Ook in deze situatie geldt dat betaling van de maandelijkse hypotheeklasten een probleem kan gaan geven.

Een goede werkloosheidsverzekering is voor iedereen belangrijk maar met name voor mensen, vaak starters, met een betrekkelijk kort arbeidsverleden. Doordat zij minder lang in aanmerking komen voor een werkloosheidsuitkering zullen zij sneller problemen krijgen met de hypotheeklasten. Ook voor de werkloosheidsverzekering kunt u terecht bij uw hypotheekadviseur of hypotheekverstrekker. Deze kunnen voor u bereken hoe hoog de premie zal zijn. De afhankelijkheden van de premie zijn onder andere:

Afwegingen hypotheek in combinatie met arbeidsongeschiktheids- en/of werkloosheidsuitkering

Een keuze voor een bepaalde hypotheekvorm is er vaak één van kiezen voor een bepaalde hoeveelheid risico die u bereidt bent te lopen. Ook ten aanzien van het wel of niet afsluiten van bovengenoemde verzekeringen geldt de vraag of u het nodig vindt om de financiële risico’s die u loopt te verzekeren. U moet daarbij niet alleen kijken naar de kans dat u arbeidsongeschikt of werkloos raakt maar met name ook naar de financiële gevolgen daarvan. Een hypotheekadviseur kan u helpen deze in kaart te brengen.

Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid

“Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid, hypotheekmaandlasten blijven doorgaan ook als het even tegen zit. ”

Geld lenen kost geld
disclaimer | privacy | © 2019 | duswel.net | sitemap