Aflossingsvrije hypotheek

Aflossingsvrije hypotheek geen vermogensopbouw wel lage maandlasten

Bij een aflossingsvrije hypotheek betaalt u alleen maar rente, geen aflossing. Doordat de hypotheek niet afgelost wordt is er gedurende de gehele looptijd van de hypotheek sprake van maximale renteaftrek en zijn uw maandlasten laag. Aan het einde van de looptijd moet het huis worden verkocht om de hypotheek af te lossen of moet een nieuwe hypotheek worden afgesloten. Bij dit laatste dient u er rekening mee te houden dat de hypotheekrente aftrek is gemaximeerd tot dertig jaar.

Een keuze voor een volledig of gedeeltelijk aflossingsvrije hypotheek wordt gemotiveerd door lage maandlasten. Ten aanzien van de aflossing is een veel gehoorde beredenering dat de waarde van uw huis aan het einde van uw hypotheek door de alsmaar stijgende huizenprijzen veel groter zal zijn dan het nog af te betalen hypotheekbedrag. Op zichzelf is er met deze beredenering niets mis echter cijfers uit het verleden hebben geen voorspellende waarde voor de toekomst, er zit dan ook zeker risico aan deze gedachte.

Afwegingen bij een aflossingsvrije hypotheek

Belangrijk is of u in de toekomst uw woonlasten kunt blijven betalen, u lust met een aflossingsvrije hypotheek niets af, u schuld blijft gelijk. Als u aan het eind opnieuw een hypotheek moet afsluiten is deze (indien langer dan 30 jaar) niet meer fiscaal aftrekbaar en hebt u wellicht een minder inkomen in de vorm van een pensioen. Vindt u deze risico's te groot dan is het raadzaam een andere hypotheekvorm te kiezen of de aflossingsvrije hypotheek te combineren met een andere hypotheekvorm

Voordelen aflossingsvrije hypotheek

Nadelen aflossingsvrije hypotheek

Aflossingsvrije hypotheek

“ Aflossingsvrije hypotheek, lage maandlasten & maximale rente aftrek. ”

Geld lenen kost geld
disclaimer | privacy | © 2019 | duswel.net | sitemap